“Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit” 4

➡️ Jemi në aktivitetin e dytë; Konkursi mjedisor dhe veprimet lokale. Jemi në diten e parë në Shkollen e Mesme të Bashkuar “8 – Dhjetori”, Qelez, Pukë. Po punojmë me nxënësit për hartimin e Planit të Ndërhyrjes për mbrojtjen e mjedisit në përputhje me OZHQ-të nr.12 dhe 15. Në bashkëpunim me Specialistet e AdZM Shkodër dhe pushtetin vendor po trajtojmë temat e ndrëhyrjes si: trashëgimia kulturore – rritja e hapësirave të gjelbra publike – mbrojtja e ekosistemeve malore – biodiversiteti – rehabilitimi i pyjeve – etj. Në fund do të përzgjidhet plani më i mirë dhe do zbatohet konkretisht në ambjentet e shkolles.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG #OZHQ #OZHQ12 #OZHQ15 #Konkurs #Veprim #Nderhyrje #Rinia #Menaxhim #Mbejtje #Pyje #Mjedis #Aftësi #Inovative #Edukim #Zhvillim #Qëndrushem #Parim #Insitucione #Lokale #Shkolla #Mesme #Qelez #MPJN #KCSF #PA #QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these