“Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit” 7

➡️ Jemi në aktivitetin e dytë; Konkursi mjedisor dhe veprimet lokale. Jemi në diten e parë në Shkollen e Mesme Fushë-Arrëz. Po punojmë me nxënësit për hartimin e Planit të Ndërhyrjes për mbrojtjen e mjedisit në përputhje me OZHQ-të nr.12 dhe 15. Në bashkëpunim me Specialistet e AdZM Shkodër dhe pushtetin vendor po trajtojmë temat e ndrëhyrjes si: trashëgimia kulturore – rritja e hapësirave të gjelbra publike – mbrojtja e ekosistemeve malore – biodiversiteti – rehabilitimi i pyjeve – etj. Në fund do të përzgjidhet plani më i mirë dhe do zbatohet konkretisht në ambjentet e shkolles.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#Konkurs#Veprim#Nderhyrje#Rinia#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#Qelez#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these