“Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”. 9

➡️ Jemi në aktivitetin e dytë; Konkursi mjedisor dhe veprimet lokale. Jemi në diten e tretë në Shkollen e Mesme Fushë-Arrëz. Po punojmë me nxënësit për implementimin e Planit të Ndërhyrjes për mbrojtjen e mjedisit në perputhje me OZHQ-të nr.12 dhe 15. Në bashkëpunim me Specialistet e AdZM Shkodër dhe pushtetin vendor u bë e mundur mbjellja e pemeve dekorative në ambjentet e jashtme të shkolles dhe vendosja e vazove me lule në ambjentet e brendshme, gjithashtu u vendosen kosha për mbetjet në jashta dhe brenda shkolles. Në fund u bë dhe inagurimi i tyre. Gjejmë rastin të falenderojmë gjithë nxënësit e Shkolles dhe Stafin pedagogjik për gjithë bashkëpunimin e shkelqyer në këto 12 muaj.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#Ndërhyrje#Veprim#Rinia#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#Qelez#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these