Projektit “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit” 2

Jemi në aktivitetin e pestë; Fushatë Avokimi. Takim me komunitetet lokal të Fushë-Arrëzit për të hartuar dhe zbatuar fushaten e avokimi për të bindin pushtetin lokal që mjedisi është një përparësi në Fushë-Arrëz. Të rinjet dhe pjestarë të komunitetit moren pjesë në diskutime dhe ngriten të gjithë problematikat që ka mjedisi në Fushë-Arrëz, këto problematika do përmblidhen në kërkesa dhe do ti dërgohen pushtetit vendor për vendoje në prioritete për buxhetim. Të kontribojmë të gjithë për ruajtjen e mjedisit tonë.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG #OZHQ #OZHQ12 #OZHQ15 #Avokim #Buxhetim #Komunitet #Rinia #Menaxhim #Mbejtje #Pyje #Mjedis #Aftësi #Inovative #Edukim #Zhvillim #Qëndrushem #Parim #Insitucione #Lokale #Shkolla #Mesme #FushëArrëz #Qelez #MPJN #KCSF #PA #QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these