Projektit “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit” 3

➡️ Jemi në aktivitetin e pestë; Fushatë Avokimi. Takim me komunitetet lokal të Pukë për të hartuar dhe zbatuar fushaten e avokimi për të bindin pushtetin lokal që mjedisi është një përparësi në Pukë. Të rinjet dhe pjestarë të komunitetit moren pjesë në diskutime dhe ngriten të gjithë problematikat që ka mjedisi në Fushë-Arrëz, këto problematika do përmblidhen në kërkesa dhe do ti dërgohen pushtetit vendor për vendoje në prioritete për buxhetim. Të kontribojmë të gjithë për ruajtjen e mjedisit tonë.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#Avokim#Buxhetim#Komunitet#Rinia#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#Qelez#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these