Zbatimi i projektit I.M.P.A.C.T per Parlamentin Rinor

Shoqata”Qendra Sociale në Ndihme të Njerezve në Nevoje” Fushë-Arrëz (QSNNN) po zbaton Projektin “I.M.P.A.C.T (Igniting Momentum for Participation, Access,Change and Trust) – Ndezja e momentit për pjesëmarrje, akses, ndryshim dhebesim me qëllim që të rinjtë në Fushë-Arrëz dhe Pukë të mendojnë në mënyrëkritike dhe të jenë vazhdimisht të përfshirë në vendimmarrje dhe veprimekuptimplotë përmes një strukture formale që do të zgjasë përtej kohëzgjatjes sëprojektit, duke ndezur ambicjen që ata të bëhen tëvetë-qëndrueshëm në kohë.

Qëllimi kryesor i këtij projekti do të rrotullohet rreth konceptit të “Parlamentit Rinor” si një mënyrë inovative për t’ju qasur bashkëpunimit me Qeverinë Lokale, si dhe të ndezë interesin e të rinjve për pjesëmarrje dhe kontribut proaktiv.

QSNNN ka partner, në zbatimin e këtij projekti, Bashkinë Fushë-Arrëz, Bashkinë Pukë dhe Zyrën Arsimore (DAR) Pukë.

Sot po zhvillohet takimi me të rinjtë që jetojnë në Bashkinë Fushë-Arrëz (Nj. Adm Qafë-Mali, Blerim, Iballë, Fierzë) duke i paraprirë zgjedhjeve për Parlamentin Rinor të Bashkisë Fushë-Arrëz.

The activities of this project are supported by #PartnersAlbaniaforChange and Development through the project #YouthBankHubWesternBalkanandTurkey, which is financed by the European Union and implemented by 5 organizations from the region #PartnersAlbaniaforChangeandDevelopment from Albania, #FondacijaAnaiVladeDivac from Serbia, #NvoPrima from Montenegro, #Mladiinfo from Macedonia and #ToplumGönüllüleriVakfıTOG from Turkey.
#ybh4wbt #youth #qsnnn #fushëarrëz #2019