MARATONA “VRAPO PËR MJEDISIN”

➡️ U zhvillua në Fushë-Arrëz, Maratona “VRAPO PER MEJDISIN”, si pjesë e Projektit “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”, me pjesëmarrjen e më shumë se 200 të rinjve nga Puka dhe Fushë-Arrëzi, përfaqesues të pushtetit vendor, OJF-ve lokale, insitucionet e tjera publike, bizneset lokale, komuniteti etj.

🥰 Të rinjtë dhanë mesazhet e tyre për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit në Pukë dhe Fushë-Arrëz, në një nga aktivitetet me të bukura të zhvilluar në Fushë-Arrëz, i cili tërhoqi vëmendjen e madhe të komunitetit.

#JavaeShoqërisëCivile2022

#TëRinjtëNëVeprim

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

National Resource Centre for Civil Society in Albania

European Union in Albania

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#DSHP#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#MPJN#KCSF#PA#QSNNN#MARATONA #2022.

About the Author

You may also like these