Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”. 1

➡️ Vazhdon fushata e advokimit. Veprime mjedisore kanë si qëllim rritjen e angazhimit të komunitetit në çështjet mjedisore dhe llogaridhënien e institucioneve publike. Të rinjtë dhe anëtarë të komunitetit morën pjesë në aksionin e pastrimit të Qelezes.

🟢 Apeli ynë është për një mjedis të pastër dhe pa mbejtje plastike.

🟢Të kontribuojmë të gjithë për ruajtjen e mjedisit tonë.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG #OZHQ #OZHQ12 #OZHQ15 #Aksion #Veprim #Pastrim #Menaxhim #Mbejtje #Pyje #Mjedis #Aftësi #Inovative #Edukim #Zhvillim #Qëndrushem #Parim #Insitucione #Lokale #Shkolla #Mesme #FushëArrëz #MPJN #KCSF #PA #QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these