Projekti “Mundësi të reja për gratë e pafavorizuara dhe të papuna afatgjatë në Fushë-Arrëz”.

➡️Jemi në aktivitetin e dytë, në Ceremoninë e hapjes së Ndërmarrjes Sociale. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin jo vetëm gratë dhe të rinjtë por edhe aktorë të tjerë të rëndësishëm lokalë, përfaqësues të autoritetit lokale, anëtarë të komuniteit, bizneseve etj. ➡️Pjesëmarresit përshëndeten iniciativen duke e cilesuar si mundësia më e mirë për nxitjen e punësimit të grave dhe vajzave në Fushë-Arrëz.

🥰 Projekti “Mundësi të reja për gratë e pafavorizuara dhe të papuna afatgjatë në Fushë-Arrëz”, finacohet nga Projekti RISE-ALB: Fuqizimi i Ndërmarrjes Sociale në Shqipëri” dhe “Mbështetja dhe përmirësimi i iniciativave të shoqërisë civile për të nxitur ligjshmërinë dhe ri-përdorimin social dhe sipërmarrës të pasurive të konfiskuara”, financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe OSBE – Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i cili menaxhohet nga @ENGIM dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez.

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

ENGIM Albania

#Sipermarrje#Sociale#Gra#Vajza#Pune#Menaxhim#Mobilizim#Gra#Vajza#Ndërgjegjesim#Aktivitet#Ekonomik#Bime#Medicinale#Fruta#Pylli#Plane#Ide#Inovative#Nisma#Mjedis#Grup#Margjinalizuara#FushëArrëz#Pukë#Fuqizim#Vizion#RISEALB#Agjencia#Italiana #Bashkepunim #Zhvillim #OSBE #Zona #Rurale #QSNNN #ENGIM #2022

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these