“Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”

Në kuadër të Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”, përfaqesues të Shoqates “Qendra Sociale në Ndihmë të Njerezve në Nevojë”, Fushë-Arrëz (QSNNN), janë pjesë e ekipit të 9-OJF-ve nga Shqiperia që po zhvillojnë një vizitë studimore në Rome, Itali. Ky projekt mbeshtetet nga BE nëpërmjet SAVE THE CHILDREN SHQIPERI!

#SaveTheChildrenShqiperi #Drejtesi #QSNNN2018 #Rome #Itali

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these