Takim në Dhomen Kombëtare të Avokatisë Itali!

Dita e Dytë e Vizitës Studimore në Romë!…Takim në Dhomen Kombetare të Avokatisë Itali!
Në kuadër të Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”, përfaqesues të Shoqates “Qendra Sociale në Ndihmë të Njerezve në Nevojë”, Fushë-Arrëz (QSNNN),janë pjesë e ekipit të 9-OJF-ve nga Shqiperia që po zhvillojnë një vizitë studimore në Rome, Itali. Ky projekt mbeshtetet nga BE nëpërmjet SAVE THE CHILDREN SHQIPERI !

#SaveTheChildrenShqiperi #Drejtesi #QSNNN2018 #Rome #Itali#DhomaEAvokatiseItali

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these