Takimi me Znj.Daniela Tola

Në kuadër të zbatimi i projektit “Mobilizimi i të rinjve shqiptarë në mbeshtetje të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshem”, në kuadër të programit rajonal SEEDLING.
U zhvillua një vizitë në Shkollen e Mesme të Bashkuar “8-Dhjetori” Qelez, Bashkia Pukë, sëbashku me Koordinatoren e Grantit SEEDLING për Shqipërine Znj.Daniela Tola përfaqësuese e REC Shqipëri, bashkëbisedimi me nxënësit Lider të shkollës me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të të rinjve për ekzistencën e OZHQ-ve dhe edukimin e tyre , vlera dhe sjellje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Gjithashtu u vizitituan ambjentet e shkollës ku shoqata, stafi dhe nxënësit kanë realizuar ndërhyrjen për ti dhënë shkollës dhe komunitetit një ambjent çlodhës dhe shumë rekerativ., duke arritur një prej OZHQ-ve (15).
Një falenderim të veçantë për Znj. Tola, Stafin dhe Nxënësit e Shkollës së Mesme të Bashkuar “8-Dhjetori” Qelez!
Sëbashku mundemi të bëjmë me shumë për një të ardhme të sigurtë!….

#SDGs #Agenda2030 #SEEDLINGALBANIA #RECShqipëri#RegionalEnvironmentalCenter #4SDGs #globalgoals #QSNNN2018 #Qelez#REC #Vizite

Ky projekt financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Koordinim (ADA), në kuadër të programit rajonal SEEDLING, implementohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) dhe zbatohet nga Shoqata “QSNNN” Fushë-Arrëz.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these