Takimi per partneritet ne njesine administrative Luf-Qerret

Në kuadër të Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”, Koordinatorja e Projektit Znj.Lisada Çypi po organizon takime me drejtuesit e Njësive Administrative të, Bashkisë Pukë. Sot jemi në Njësinë Administrative Luf-Qerret me Administratorin z.Ndue FILIPI për të nënshkruar Marrveshjen e Partneritetit për zbatimin e Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”.
Në ditet në vijmi fillon organizimi i tryezave me qëllim që sistemi i drejtësisë të jetë i drejtë, i arritshëm dhe efikas si dhe te ketë rritje të besimit publik në sundimin e ligjit për anëtarët e komunitetit të Pukës dhe Fushë-Arrëz-it.
Ky projekt mbeshtetet nga BE nëpërmjet SAVE THE CHILDREN SHQIPERI!…

#SaveTheChildrenShqiperi #Drejtesi #QSNNN2018 #NjAdmLufQerret#BashkiaPuke #Partneritet #Mbeshtetje

 

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these