✔ Grant Themelor – Stabiliteti dhe Siguria!

✔ QSNNN po rrit kapacitet të saj të operimit, në mënyrë që të pergatis një baze për zonat e Pukes, Fushë-Arrëzit, Miredites dhe Vau Dejes për ofrimin e trajnimeve, organizimin e workshop-eve, organizimin e shoqerisë civile për të rritur ndërgjegjësimin ndaj sigurisë dhe stabilitetit të qytetarëve mbështetur në 4 kapitujt e Integrimit Europian.

✔ Kapitulli 11 – Bujqesia dhe Zhvillimi Rural, i cili mbulon një numër të madh rregullash detyruese, zbatimi i duhur i të cilave nga një administratë publike efikase janë thelbësore për funksionimin e politikës së përbashkët bujqësore (CAP).

✔ Jemi në diten e tretë të trajnimit me Prof. Dr. Zef Gjeta.

✔ Po diskutojmë: Kapitulli 11 dhe ecuria e introduktimit të masave në vendin tonë, Agjensia e pagesave dhe regjistri i fermës, Legjislacioni dhe nevojat për përmirësime në kuadrin e zbatimir të Kapitullin 11.

✔ Granti zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

Norwegian Embassy in Prishtina
Center for Research and Policy Making
Centar za promociju civilnog društva
IDM Albania
SMART Balkans

SMARTBalkansProject
SMARTBalkans
SupportedByNorway
CPCDba
IDM
CRPM

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these