🟢 Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

➡️ Sot u realizua takimi i të rinjve Fushë-Arrëz me anëtarë të Këshillit Bashkiak Fushë-Arrëz, me qëllim rritjen e fondeve për çështjet mjedisore në buxhetin e bashkisë. Jemi duke avokuar për nismat për mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e mbetjeve, ruajtjen e pyjeve, dhe në veçanti po inkurajohet monitorimi i buxhetit në lidhje me çështjet mjedisore.

Norwegian Embassy in Prishtina
KCSF
Partners Albania for Change and Development

SDG #OZHQ #OZHQ12 #OZHQ15 #Këshilli #Bashkiak #Menaxhim #Mbejtje #Pyje #Mjedis #Aftësi #Inovative #Edukim #Zhvillim #Qëndrushem #Parim #Insitucione #Lokale #Shkolla #Mesme #FushëArrëz #MPJN #KCSF #PA #QSNNN #2022.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these