“Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit” 11

➡️ Jemi në aktivitetin e gjashtë; Ndarja e përvojave të përbashkëta. Jemi në Shkollen e Mesme Fushë-Arrëz dhe po ndajmë përvojat e ndërsjellta me të gjithë aktoret e përfshirë në projekt (Të rinjt e shkolles, stafi, pushteti vendor, Adzm, OJF-te Lokale dhe Stafi QSNNN) dhe Planin e Advokimit për Bashkinë Fushë-Arrëz i cili përfshinë strategjinë që do ndiqet nga të rinjt edhe pas mbarimit të projekti për çeshtjet mjedisore në funksion të arritjes së OZHQ-ve.

➡️ Gjithashtu në këtë takim prezantuam dhe raportin e vlerësimit me të gjithë rezultatet e arrituar.

➡️ Falenderojmë përzemersisht; Të gjithë të rinjt e përfshirë në projekt që nga aktiviteti i parë e deri në fund, Stafin e Shkolles se Mesme Fushë-Arrëz, Pushtetin Vendor Fushë-Arrëz, AdZM Shkodër, OJF-të lokale dhe komunitetin për gjithë mbeshtetjen në zbatimin e suksesshem të projektit.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#Nderveprim#Plan#Advokim#Rinia#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#Qelez#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these