Misioni Ynë

Vizioni ynë:

“Të ofrojmë një jetë të përditshme më të mirë për komunitetin tonë.”

Misioni ynë :
 Përkrahja e shtresave sociale në nevojë, veçanërisht kategoritë më të ndjeshme siç janë të rinjtë, gratë, moshat e treta të menjanuar nga shoqeria, përmes takimeve, trajnimeve, punës vullnetare; sensibilizmi për mbrojtjen e mjedisit, pyjeve, florës dhe faunës.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these