Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

Jemi në aktivitetin e rradhës “Eko Kamp”.

Sot dita e parë tek Maja Murges, ku u mundësua udhëtim eksplorues të shtegut, aksion pastrimi i tij dhe trajnim i të rinjve mbi QZHQ-të specifike 12 dhe 15.

🟢 Të rinjtë nga Puka dhe Fushë-Arrëzi eksploruan shtegun e markuar dhe u njohën me bukuritë natyrore të kësaj pike turistike malore.

#JavaeShoqërisëCivile2022

#TëRinjtëNëVeprim

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

National Resource Centre for Civil Society in Albania

European Union in Albania

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#EKOKAMP#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these