Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

➡️ Jemi në aktivitetin e katërt “Eko-Kamp”

Jemi në ditën e dytë të Eko-Kampit, që përfshiu përvojën e shkëmbimit peer-to-peer: Fokusi ishte ndërveprimi midis pjesëmarrësve, duke u fokusuar kryesisht në QZHQ -të. Pjesëmarrësit eksploruan dhe diskutuan mënyrat e përballimit të çështjeve mjedisore. Ata u njohën me kuadrin ekzistues të politikave mjedisore, përafrimin e legjislacionit me direktivat e BE –së etj.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#EKOKAMP2#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these