Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

➡️ Jemi në ditën e tretë të Eko kampit, që përfshiu mjetet për promovimin e angazhimit të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit. Pjesëmarrësit po diskutojnë mbi mekanizmat për të forcuar marrëdhëniet institucionale dhe menaxhimin e informacionit mbi Shoqërinë Civile. Një temë tjetër që u diskutua është angazhimi i shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e programeve, promovimin e pjesëmarrjes së shumë palëve në hartimin, zbatimin, monitorimin e aktiviteteve dhe shpërndarjen e rezultateve etj.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#EKOKAMP3#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these