Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

➡️ Jemi në ditën e katërt të eko kampit, që përfshiu si Workshop fushatën e advokimi dhe ndërgjegjësimin publik. Pjesëmarrësit po mësojnë mënyrën e organizimit të një fushate advokimi dhe ndërgjegjësimi publik, sigurimin e një platforme dhe mesazhi të duhur, planifikimin e shtrirjes në terren, angazhimin, krijimin e një strategjie për marrëdhëniet me median, ngritjen e fondeve dhe ndërtimi i buxheteve.

Norwegian Embassy in Prishtina

KCSF

Partners Albania for Change and Development

#SDG#OZHQ#OZHQ12#OZHQ15#EKOKAMP4#Menaxhim#Mbejtje#Pyje#Mjedis#Avokim#Aftësi#Inovative#Edukim#Zhvillim#Qëndrushem#Parim#Insitucione#Lokale#Shkolla#Mesme#FushëArrëz#MPJN#KCSF#PA#QSNNN #2022.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these