Projekti: Gratë udhëheqin rrugën drejt ndryshimit social, ekonomik dhe politik

Prezantohet Projekti “Gratë udhëheqin rrugën drejt ndryshimit social, ekonomik dhe politik”, në kuadër të programit
“Accelerated Civic Development and Cooperation” mbeshtetur nga USAID. Projekti prezantohet dhe mirëpritet në komunitet.
 
Tema kryesore e projektit “Gratë udhëheqin rrugën drejt ndryshimit social, ekonomik dhe politik ” është “fuqizimi” si të jetë ideali udhëheqës që shkon përmes të gjitha pikave vepruese të projektit dhe reflekton vizionin tonë të ndryshimit të komunitetet e Fushë-Arrëzit. Është një përpjekje për të drejtuar jetët e grave dhe vajzave, që janë shpesh dëshmi e mosveprimit në komunitetin e tyre, duke sjellë si pasojë diskriminimet e bazura në gjini.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these