Projekti “Mundësi të reja për gratë e pafavorizuara dhe të papuna afatgjatë në Fushë-Arrëz”.

➡️ Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në zhvillimin e ekonomisë sociale duke nxitur zhvillimin gjithëpërfshirës për gratë në disavantazh dhe të papuna për një kohë të gjatë në Fushë-Arrëz.

🟢 Jemi në aktivitetin e parë, në Kçirë, Pukë pranë ndërmarrjes sociale Qendra “AMT – At Mhill Troshani”, ku pjesëmarrëset u njohën me punen 21 – vjeçare të qendrës në përpunimin e frutave të pyllit dhe bimëve mediscionae, kultivimin e tyre dhe përfitimin e produkteve cilesore për tregun. Gjithashtu pjesëmarrëset u njohën me gjithë proçeset e punës në këtë qendër dhe mënyren e përdorimit të makinerive dhe pajisjeve të tjera për paketimin produkteve. Kjo vizitë shkëmbim eksperience do ju shpërbeje grupit të grave dhe vajzave që do angazhohen në sipërmarrjen sociale në QSNNN për të rritur aftesitë dhe kapacitetet në fushen e bimeve medicinale dhe frutave të pylllit.

🥰 Projekti “Mundësi të reja për gratë e pafavorizuara dhe të papuna afatgjatë në Fushë-Arrëz”, finacohet nga Projekti RISE-ALB: Fuqizimi i Ndërmarrjes Sociale në Shqipëri” dhe “Mbështetja dhe përmirësimi i iniciativave të shoqërisë civile për të nxitur ligjshmërinë dhe ri-përdorimin social dhe sipërmarrës të pasurive të konfiskuara”, financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe OSBE – Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i cili menaxhohet nga @ENGIM dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez.

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

ENGIM Albania

#Sipermarrje#Shkembim#Eksperience#Sociale#Pune#Menaxhim#Mobilizim#Gra#Vajza#Ndërgjegjesim#Aktivitet#Ekonomik#Bime#Medicinale#Fruta#Pylli#Plane#Ide#Inovative#Nisma#Mjedis#Grup#Margjinalizuara#FushëArrëz#Pukë#Fuqizim#Vizion#RISEALB#Agjencia#Italiana #Bashkepunim #Zhvillim #OSBE #Zona #Rurale #QSNNN #ENGIM #2022

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these