Projekti “Mundësi të reja për gratë e pafavorizuara dhe të papuna afatgjatë në Fushë-Arrëz”.

➡️ Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në zhvillimin e ekonomisë sociale duke nxitur zhvillimin gjithëpërfshirës për gratë në disavantazh dhe të papuna për një kohë të gjatë në Fushë-Arrëz.

🟢 Jemi në aktivitetin e dytë; Inkubacioni dhe fillimi i biznesit. Një mentorim i specializuar po zhvillohet i cili fokusohet në ofrimin e përvojës reale të punës, ndërtimin e aftësive dhe mundësimin e të mësuarit të bazuar në projekte. Po ndiqet Moduli “Planifikimi dhe Hartimi i Planit te Biznesit” – Analiza e nevojës dhe e situates (Dita e parë).

🥰 Projekti “Mundësi të reja për gratë e pafavorizuara dhe të papuna afatgjatë në Fushë-Arrëz”, finacohet nga Projekti RISE-ALB: Fuqizimi i Ndërmarrjes Sociale në Shqipëri” dhe “Mbështetja dhe përmirësimi i iniciativave të shoqërisë civile për të nxitur ligjshmërinë dhe ri-përdorimin social dhe sipërmarrës të pasurive të konfiskuara”, financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe OSBE – Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë i cili menaxhohet nga @ENGIM dhe zbatohet nga @Shoqata “qsnnn” Fushe-Arrez.

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

ENGIM Albania.

#Sipermarrje#Sociale#Pune#Menaxhim#Mentorim#Mobilizim#Gra#Vajza#Ndërgjegjesim#Aktivitet#Ekonomik#Bime#Medicinale#Fruta#Pylli#Plane#Ide#Inovative#Nisma#Mjedis#Grup#Margjinalizuara#FushëArrëz#Pukë#Fuqizim#Vizion#RISEALB#Agjencia#Italiana#Bashkepunim #Zhvillim #OSBE #Zona #Rurale #QSNNN #ENGIM #2022

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these