Takimi i Kryetarit te Shoqates me z.Ndoc Marku ne Iballe

Në kuadër të Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”, Kryetari i Shoqatës z.Hil CURRI po organizon takime me drejtuesit e Njësive Administrative të, Bashkisë Fushë-Arrëz. Sot jemi në Njësinë Administrative Iballe me Administratorin z.Ndoc Marku për të nënshkruar Marrëveshjen e Partneritetit për zbatimin e Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”.
Në ditet në vijmi fillon organizimi i tryezave me qëllim që sistemi i drejtësise të jetë i drejtë, i arritshëm dhe efikas si dhe te ketë rritje të besimit publik në sundimin e ligjit për anëtarët e komunitetit të Pukës dhe Fushë-Arrëzit.
Ky projekt mbeshtetet nga BE nëpërmjet SAVE THE CHILDREN SHQIPERI!…

#SaveTheChildrenShqiperi #Drejtesi #QSNNN2018 #NjAdmIballe#BashkiaFusheArrez #Partneritet #Mbeshtetje

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these