Takimi informues me Grupin Mbikëqyrës në Rrape

Vijon zbatimi i Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”, Në Njesine Administrative Rrape, Bashkia Pukë u organizua takimi informues me Grupin Mbikëqyrës të Komunitetit dhe Stafit të Njesise Administrative Rrape. Përmes këtij aktiviteti, projekti tenton të sigurojë pjesëmarrjen e komunitetit si një strategji që respekton të drejtat dhe aftësitë e të rinjve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit për të marrë përgjegjësinë e mirëqenies së tyre në një nivel shoqëror tashmë. Kështu bëhen anëtarë aktivë të komunitetit dhe kanë një ndikim të qëndrueshëm pozitiv në shoqërinë e Pukës dhe Fushë-Arrez-it, njëkohësisht edhe ju mundësohet të fitojnë aftësi, njohuri dhe shërbim për ata, të cilët kanë nevojë më shumë.
Ky projekt mbeshtetet nga BE nëpërmjet SAVE THE CHILDREN SHQIPERI!…

#SaveTheChildrenShqiperi #Drejtesi #QSNNN2018 #NjAdmRrape#BashkiaPuke #Partneritet #Mbeshtetje #Informim #Komuniteti#GrupiMbikqyres

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these