Takimi inforumes ne Iballe

Takim informues me Grupin Mbikëqyrës të Komunitetit dhe Stafit të Njësisë Administrative Iballë, përmes së cilit sigurojmë anëtarë më aktivë e më të qëndrusheshëm të komuniteteve tona, që ata të fitojnë aftësi dhe njohuri për të ndihmuar shtresat në nevojë!

Ky projekt mbështetet nga BE nëpërmjet SAVE THE CHILDREN SHQIPËRI!…

#SaveTheChildrenShqiperi #Drejtesi #QSNNN2018 #NjAdmIballe#BashkiaFusheArrez #Partneritet #Mbeshtetje #Watchdog#GrupiMbikqyres #Edrejtaperdrejtesi

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these