THIRRJE PËR EKSPERT MJEDISOR PËR HARTIMIN E STUDIMIT “ANALIZA E RREZIQEVE NGA NDOTJET DHE PLANI I MENAXHIMIT NGA PËRMBYTJET TË LUMIT FAN I MADH” ne Projektit “FAN i MADH nën mbrojtjen e komunitetit”

Kandidati duhet te paraqesë nëpërmjet emailit ose në zyrat e QSNNN (ne adresat e mëposhtme):

– CV personale.

– Leter motivimi.

– Oferten Financiare.

Shoqata “Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevoje” Fushë-Arrëz (QSNNN), Adresa: Rr. “Demokracia”, Ish-Zdrukthtaria, Kati II, Fushë-Arrëz, Shqipëri.

Posta elektronike: shoqata_qsnnn@hotmail.com

Afati i dorezimit të dokumentacionit është data: 12 Korrik 2022, ora 17:00.

ℹ️#GreenAL financohet nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim me fondet e Qeverisë Suedeze dhe zbatohet nga @coplanalbania në bashkëpunim me organizatat @cispvenezuela VIS Albania dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these