🟢 Projektit “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

➡️ Jemi nĂ« aktivitetin e tretĂ«; Grupi i tĂ« rinjve “Ndryshuesit”. GjatĂ« kĂ«saj pĂ«riudhe nĂ« bashkĂ«punim me tĂ« rinjet Ă«shtĂ« krijuar Grupi i tĂ« rinjve “Ndryshuesit” nga Shkolla e Mesme e Bashkuar “8-Dhjetori”, Qelez, PukĂ« dhe Shkolla e Mesme FushĂ«-ArrĂ«z (22 Lider) tĂ« cilet kanĂ« ndjekur njĂ« trajnim intensiv katĂ«r-ditor pĂ«r ngritjen e kapaciteteve me qĂ«llim pajisjen e tyre me aftĂ«si tĂ« reja dhe njohuri tĂ« tjera tĂ« specializuara. Ky aktivitet do t’i pĂ«rgjigjet nevojĂ«s sĂ« tĂ« rinjve pĂ«r tĂ« pasur mundĂ«si pĂ«r tĂ« zhvilluar ide, pĂ«r tĂ« fituar aftĂ«si, pĂ«r tĂ« marrĂ« role udhĂ«heqĂ«se dhe pĂ«r t’u bĂ«rĂ« forca shtytĂ«se e komunitetit tĂ« tyre duke promovuar inovacionin social.
Norwegian Embassy in Prishtina
Partners Albania for Change and Development
KCSF

SDG #OZHQ #OZHQ12 #OZHQ15 #Këshilli #Bashkiak #Menaxhim #Mbejtje #Pyje #Mjedis #Aftësi #Inovative #Edukim #Zhvillim #Qëndrushem #Parim #Insitucione #Lokale #Shkolla #Mesme #FushëArrëz #MPJN #KCSF #PA #QSNNN #2022.

About the Author

You may also like these