Horizonte të reja për gra të disavantazhuara dhe të papuna në Fushë Arrëz

Me kënaqësi lançojmë sipermarrjen sociale “Horizonte të reja për gra të disavantazhuara dhe të papuna në Fushë Arrëz”.

Sipermmarja sociale konsiston në mbledhjen, konservimin dhe paketimin e bimëve medicinale dhe frutave të pyllit duke punësuar 80 gra të disavantazhuara. Kjo sipermarrje synon të promovojë këto produkte të zonës dhe të kontribuojë në përmirësimin e jetës së këtyre familjeve në Fushë-Arrëz.

#mbështeturngaPartnersAlbania 
#mbështeturngaBE 
#supportedbyPartnersAlbania #supportedbyEU

Partners Albania for Change and Development

Iniciativa sipërmarrëse“Horizonte të reja për gra të disavantazhuara dhe të papuna në Fushë Arrëz”realizohet në kuadër të programit EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që ndërtojnëMarrdhënie dhe Ekonomi Krijuese zbatohet nga Partnerët Shqipëri dhe financohetnga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these