Në trajnimet e Inkubacionit te biznesit social.

📌 Aktiviteti përfshin inkubimin e kulturës së inovacionit social dhe sipërmarrjes sociale. Me këtë aktivitet ne po prezantojmë ato proçese të inovacionit social dhe sipërmarrjes sociale. 🤗 
🌼 Do përzgjidhen një grup grash (15 gra) dhe do të përfshihen në fazën fillestare. Gjatë përzgjedhjes, stafi i projektit do të zbatojë kriteret e mekanizmit të përfshirjes duke u kujdesur për të dëgjuar nevojat dhe ambiciet e çdo gruaje që synon të marrë pjesë në sipërmarrjes sociale.

Projekti “Horizonte të reja për gra të disavantazhuara dhe të papuna në Fushë-Arrëz”.

#mbështeturngaPartnersAlbania 
#mbështeturngaBE 
#supportedbyPartnersAlbania #supportedbyEU

Partners Albania for Change and Development

Iniciativa sipërmarrëse “Horizonte të reja për gra të disavantazhuara dhe të papuna në Fushë Arrëz” realizohet në kuadër të programit EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që ndërtojnë Marrdhënie dhe Ekonomi Krijuese zbatohet nga Partnerët Shqipëri dhe financohet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these