Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

➡️ Jemi në aktivitetin e pestë; Fushatë Avokimi. Zhvilluam takim në nivel të qeverisjes vendore, Bashkia Fushë-Arrëz (Drejtorisë së Pyjeve dhe Mjedisit), për t’i bindur ata se mjedisi mbetet një nga prioritetet lokale. Po diskutojmë për një strategjie më të qëndrueshme mjedisore. Menaxhimi mbetjeve, mbrojtja e mjedisit, buxheti për mjedisin janë disa pika që u diskutuan dhe do jenë prioritet në vazhim nga ana e pushtetit vendor.

Norwegian Embassy in Prishtina
KCSF
Partners Albania for Change and Development

SDG #OZHQ #OZHQ12 #OZHQ15 #DSHP #Menaxhim #Mbejtje #Pyje #Mjedis #Aftësi #Inovative #Edukim #Zhvillim #Qëndrushem #Parim #Insitucione #Lokale #Shkolla #Mesme #FushëArrëz #MPJN #KCSF #PA #QSNNN #2022.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these