Projekti “Angazhimi i të rinjve të Pukës dhe Fushë-Arrëzit në mbrojtjen e mjedisit”

➡️ Jemi në aktivitetin e pestë; Fushatë Avokimi. Zhvilluam takim në nivel të qeverisjes vendore, Bashkia Pukë (Drejtorisë së Pyjeve dhe Mjedisit), për t’i bindur ata se mjedisi mbetet një nga prioritetet lokale. Po diskutojmë për një strategjie më të qëndrueshme mjedisore. Menaxhimi mbetjeve, mbrojtja e mjedisit, buxheti për mjedisin janë disa pika që u diskutuan dhe do jenë prioritet në vazhim nga ana e pushtetit vendor.

Norwegian Embassy in Prishtina
KCSF
Partners Albania for Change and Development

SDG #OZHQ #OZHQ12 #OZHQ15 #DSHP #Menaxhim #Mbejtje #Pyje #Mjedis #Aftësi #Inovative #Edukim #Zhvillim #Qëndrushem #Parim #Insitucione #Lokale #Shkolla #Mesme #FushëArrëz #MPJN #KCSF #PA #QSNNN #2022.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these