Vijon zbatimi i projektit mbi te drejtat njerezore ne Luf

Vijon zbatimi i Projektit “Promovimi i të drejtave bazë të njeriut; E drejta për drejtësi”, Në Njësine Administrative Luf-Qerret, për të siguruar pjesëmarrjen e komunitetit si një strategji që respekton të drejtat e njeriut dhe aktivizimin e tyre në një nivel shoqëror dhe human.

Ky projekt mbështetet nga BE nëpërmjet SAVE THE CHILDREN SHQIPERI!…

#SaveTheChildrenShqiperi #Drejtesi #QSNNN2018 #NjAdmLufQerret#BashkiaPuke #Partneritet #Mbeshtetje #Informim #Komuniteti#GrupiMbikqyres

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these